fos open scouting

Lidgeld

Intro: 

Het lidgeld bedraagt €40, vanaf het 3de kind betaal je €35. Gelieve dit bedrag te storten op het rekeningnummer BE57 0011 3837 6135 met vermelding “Lidgeld 2021-2022 + Naam kind”.