fos open scouting

Lidgeld

Intro: 

Het lidgeld bedraagt dit jaar €45. Vanaf het 3de kind betaal je €40. Gelieve dit bedrag te storten op het rekeningnummer BE57 0011 3837 6135 met vermelding “Lidgeld 2019-2020 + Naam kind”OPGELET: U hebt tot 15 oktober om dit te betalen.