fos open scouting

Lidgeld

Intro: 

Het lidgeld bedraagt €45, vanaf het 3de kind betaal je €40. Gelieve dit bedrag te storten op het rekeningnummer BE57 0011 3837 6135 met vermelding “Lidgeld 2022-2023 + Naam kind”.